Komentarz do procesji z darami:
W procesji z darami przynosimy do ołtarza dary eucharystyczne, lecz pamiętajmy też o naszych wewnętrznych darach, które ofiarowujemy Bogu poprzez nasze czyste serca.

Komentarz przed procesją Eucharystyczną:
Cała msza święta od początku do końca, we wszystkich swoich elementach ma wyrażać jedność oraz wspólnotę. A szczytowym wyrazem tej jedności jest wspólna Uczta Eucharystyczna. Eucharystia jest znakiem jedności; zjednoczenia ludzi z Bogiem i zjednoczenia ludzi pomiędzy sobą. Dlatego z miłością przystąpmy do sakramentu i otwórzmy się na łaski od Boga.