Do Jezusa Chrystusa- Króla zasiadającego na niebiańskim tronie zanieśmy prośby całego świata:

 1.,,[…]aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania.”
Niebieski Królu, prosimy Cię za wszystkich kapłanów, biskupów i prezbiterów, aby swoją postawą świadczyli zawsze o Tobie.
2. „Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.” Niebieski Królu, prosimy Cię o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie, aby świat pojednał się w Tobie, naszym Zbawicielu
3.,,I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich.” Niebieski Królu, prosimy Cię za wszystkich prześladowanych, daj im wytrwałość i wytchnienie w Twoim Miłosierdziu
4.,,Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” Niebieski Królu, prosimy Cię za nas samych, abyśmy byli dla siebie wzajemnym wsparciem
w drodze do zbawienia.

Zbawicielu, który wylewasz na nas zdroje swych łask, zechciej wysłuchać zanoszonych przez nas dzisiaj próśb i po raz kolejny obdarzyć nas nieskończoną miłością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.