Miłosiernemu Bogu przedstawmy nasze pokorne wołania:

  1. Królu wszechświata, prosimy Cię za Papieża, Biskupów i prezbiterów, aby kierowali powierzony im lud ku zbawieniu.
  2. Królu wszechświata, prosimy Cię za Wyższe Seminarium Duchowne, aby kształceni tam klerycy podążali za Tobą.
  3. Królu wszechświata, prosimy Cię za rządzących państwami, aby w swoich decyzjach kierowali się pokojem.
  4. Królu wszechświata, prosimy Cię za członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, aby wzorowali się na błogosławionej Karolinie Kózkównej.
  5. Królu wszechświata, prosimy Cię za zmarłych, aby mogli się cieszyć przebywaniem z Tobą twarzą w twarz.
  6. Królu wszechświata, prosimy Cię za nas, obecnych na tej Ofierze, abyśmy nigdy nie zwątpili w Twoją Miłość.

 Boże Ojcze, Ty masz w opiece swój lud, prosimy wysłuchaj naszych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.