Komentarz przed znakiem pokoju:

Znak pokoju, który za chwilę sobie przekażemy jest symbolem przekazywania bliźniemu miłości. Przepisy Liturgiczne wskazują jednak, że należy go przekazać tylko osobom najbliżej się znajdującym. Stosując się do poleceń Ojców Synodalnych obdarzmy się miłością.

 

Komentarz przed błogosławieństwem:
Niech błogosławieństwo, które za chwilę otrzymamy, przypomina nam, że Jezus Chrystus jest z nami w każdej chwili. Król, który umarł na krzyżu za nasze grzechy, rozumie cierpienie i trudności oraz pokazuje wytrwałość w dążeniu do domu Ojca.