Naszemu Miłosiernemu Ojcu w Niebie przedstawmy nasze ufne prośby:

  1. Umacniaj Boże Kościół Święty, aby nie zabrakło mu odwagi w głoszeniu Dobrej Nowiny.
  2. Umacniaj Boże rekolekcjonistów, aby ich nauki prowadziły do lepszego przygotowania przed powtórnym przyjściem Chrystusa.
  3. Umacniaj Boże narody obarczone konfliktami, aby w Tobie znalazły pokój i nadzieję.
  4. Umacniaj Boże rodziny oczekujące potomstwa, aby czas ich przygotowania był przepełniony miłością.
  5. Umacniaj Boże ludzi religijnych tylko powierzchownie, aby dostąpili łaski nawrócenia.
  6. Umacniaj Boże nas, abyśmy w rozpoczynającym się roku liturgicznym pogłębiali z Tobą więź.

 Ojcze, racz wysłuchać naszych próśb i przelej na nas łaskę, aby czas przygotowania na przyjście Zbawiciela był dla nas owocny. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.