Komentarz przed Liturgią

Procesja, która za chwilę nastąpi jest symbolem pielgrzymowania Kościoła Świętego drogą wiary. Zjednoczmy się wszyscy i wspólnie podążajmy za Nowonarodzonym Chrystusem.

Komentarz przed błogosławieństwem

Za chwilę przez ręce kapłana spłynie na nas błogosławieństwo Boże. Po wyjściu z Kościoła dzielmy się tym darem Bożej miłości z innymi. Pokazujmy swoją postawą wielką radość z przyjścia Pana.