Przed Credo

Wyznanie Wiary uwydatnia jedność, która jest jednym z filarów Kościoła Świętego. Zawarte w Credo prawdy wiary mają być dla nas drogowskazem i celem w codziennym życiu. Chciejmy zatem wspólnie wyznać to, co jest fundamentem naszej wiary.

Przed błogosławieństwem

Pismo Święte widzi życie jako dar od Boga, a wszystko, co ten dar ubogaca nazywa błogosławieństwem. Zatem niech to Boże błogosławieństwo, które za moment przez ręce kapłana zostanie na nas przelane nieustannie umacnia nas do pielęgnowania wspólnoty Kościoła kierując się wiarą, nadzieją i miłością.