Do Ojca, który posyła swój lud, zanośmy nasze pokorne wołania.

  1. „Kto idzie za Mną, będzie miał światło życia” Dobry Pasterzu, wspomagaj Biskupów, Prezbiterów i Diakonów, aby ich posługa przybliżała wiernych do Ciebie.
  2. „Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda” Dobry Pasterzu, prowadź rządzących państwami, aby w swoich decyzjach kierowali się dobrem obywateli.
  3. „Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” Dobry Pasterzu, wspieraj prześladowanych Chrześcijan, aby nie lękali się trwać przy Bogu.
  4. „Zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy” Dobry Pasterzu, przyjmuj zmarłych z naszych rodzin, aby cieszyli się z przebywania w Twoim Królestwie.
  5. „Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia” Dobry Pasterzu, umacniaj nas, zebranych na tej Eucharystii, abyśmy trwali w Bożej radości.

 Boże Ojcze, Ty uzdalniasz powołanych, prosimy wysłuchaj naszych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.