Komentarz przed Liturgią:
Kościół nazywa IV Niedzielę Wielkiego Postu - Leatarae. Jest to pierwsze słowo antyfony na wejście, w której odczytujemy „Raduj się, wesel się Jerozolimo”. Przypomina nam o tym różowy kolor, podkreślający radość z bliskości Pana i przerwę w dyscyplinie pokutnej.

Komentarz przed Liturgią Słowa:
Dzisiejsza Liturgia Słowa wzywa nas do obmycia i podążania za posyłającym nas Chrystusem. Wsłuchując się w Słowo Boże, zastanówmy się do czego powołuje nas Pan.