Komentarz przed Mszą Świętą:

Dziś w kalendarzu liturgicznym, dokładnie na dziewięć miesięcy przed Uroczystością Bożego Narodzeniaobchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Jest to wyjątkowy czas, którego główny cel opiera się na wzbudzeniu szczególnej wrażli­wości na sens i wartość ludzkiego życia - od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Dlatego myśląc o intencji dzisiejszej Mszy Świętej otwórzmy nasze serca na dar jaki stanowi życie i podziękujmy Bogu, który nim nas obdarzył.

Komentarz przed Liturgią Słowa:

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia historię, w której Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi, iż Ten, którego pocznie za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Podczas słuchania Ewangelii zwróćmy szczególną uwagę na dialog budowany między Maryją, a aniołem oraz zachwyćmy się pięknem i wyjątkowość powołania Matki Boga. W cichości serc zadajmy sobie pytanie: Czy w moim życiu, tak jak Maryja, potrafię przyjmować Wolę Bożą?