Miłosiernemu Bogu, który nieustannie daje nam swojego Ducha, byśmy trwali w prawdzie, zanieśmy nasze ufne błagania.

1. Módlmy się za pasterzy Kościoła Świętego, aby wielkopostnymi naukami zachęcali ludzi do zjednoczenia się z Chrystusem.
2. Módlmy się za wszystkie narody dotknięte wojną, w szczególności za Ukrainę, aby obecna sytuacja uległa szybkiej poprawie, kojąc cierpienie którego doświadczają codziennie obywatele.
3. Módlmy się za wolontariuszy, aby chęć do bezinteresownego szerzenia dobra i pokoju nie gasła w nich, lecz była obecna przez cały rok.
4. Módlmy się za ludzi zagubionych z powodu grzechów, aby w ich sercach na nowo zrodziła się potrzeba czerpania z Bożej Miłości.
5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby mogli doświadczyć ogromnej radości, wstępując do Królestwa Niebieskiego.
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy umacniali naszą wiarę przez codzienną modlitwę i dzielenie się duchowymi przeżyciami z bliźnimi.

Boże, Ty stale wzmacniasz nas w czasie ziemskiej wędrówki, prosimy byś wysłuchał naszego wołania i udzielił nam najpotrzebniejszych łask, tak aby nasze serca były gotowe na spotkanie z Twoim synem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen