Komentarz przed Eucharystią:
Dzisiejsza V niedziela Wielkiego Postu, otwiera okres przygotowań do zbliżającej się Męki Pańskiej. Z tego powodu w Kościele zasłaniane są wizerunki Chrystusa wiszącego na krzyżu, aby
wzbudzić w ludzkich sercach tęsknotę za Jego obliczem. Jest to również napomnienie do utrzymania postu i żalu za popełnione grzechy, tak aby całym sobą zaangażować się w przeżywanie Misterium Paschalnego. Wyraźmy więc naszą gotowość, czynnie uczestnicząc w Liturgii i wspólnie śpiewiając.


Komentarz przed błogosławieństwem:
Podczas dzisiejszej Eucharystii zostaliśmy pokrzepieni Słowami Chrystusa o zachowaniu życia, przez wzgląd na naszą wiarę. Oby ta myśl oraz płynąca z niej nadzieja, towarzyszyły nam wśród codziennych trudności i umacniały serca na zbliżające się wydarzenia. Przyjmijmy zatem Boże błogosławieństwo na ten czas i zanieśmy do naszych domów radość płynącą ze spotkania z Panem.