Do Jezusa, który przyszedł, by dać nam zbawienie i otworzyć bramy nieba zanieśmy pokorne błagania.

1. Jezu, który jesteś naszym ratunkiem, prosimy Cię, aby cały Kościół Święty na nowo zagłębił się w tajemnice Twej Męki i Zmartwychwstania.
2. Jezu, który jesteś naszym ratunkiem, prosimy Cię, aby biskupi i prezbiterzy przybliżali wiernym prawdę o Twym oddaniu się za nas.
3. Jezu, który jesteś naszym ratunkiem, prosimy Cię, aby rządzący państwami kierowali się potrzebami i dobrem obywateli.
4. Jezu, który jesteś naszym ratunkiem, prosimy Cię, aby osoby zagubione na drodze wiary z powrotem zaprosiły Cię do swojego życia.
5. Jezu, który jesteś naszym ratunkiem, prosimy Cię, abyśmy otworzyli nasze serca na przeżycie w pełni nadchodzących obrzędów Triduum Paschalnego.

Jezu, Ty oddałeś swoje życie, abyśmy mogli cieszyć się wiecznością w raju, wysłuchaj naszych modlitw i prowadź drogą ku Twemu Ojcu.