Celebrując pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, zanośmy do Najwyższego Kapłana nasze pokorne prośby:

1. “Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie”. Panie, który sprawujesz Paschę z uczniami, obdarzaj Kościół swoimi łaskami, aby trwał w jedności.
2. “Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy”. Panie, który sprawujesz Paschę z uczniami, umacniaj Kapłanów posługujących w naszej parafii, aby trwali w radości płynącej z ich służby.
3. “Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili”. Panie, który sprawujesz Paschę z uczniami, działaj w rządzących państwami, aby w tym trudnym czasie podejmowali odpowiedzialne decyzje.
4. "Nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej”. Panie, który sprawujesz Paschę z uczniami, wspomagaj zarażonych, cierpiących, aby odzyskali zdrowie i siły.
5. “Cenna jest w oczach Pana, śmierć Jego świętych”. Panie, który sprawujesz Paschę z uczniami, przyjmij do Swojego Królestwa naszych bliskich zmarłych, aby dostąpili radości z przebywania z Tobą.
6. “Po wszystkie pokolenia - na zawsze w tym dniu świętować będziecie”. Panie, który sprawujesz Paschę z uczniami, umacniaj nas samych, abyśmy przeżyli nadchodzące święta jako Paschę na Twoją cześć.

Jezu, Zbawicielu Świata, prosimy przedstaw swojemu Ojcu prośby ludu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.