Z ufnością i nadzieją zwróćmy się do Miłosiernego Boga, który przez zmartwychwstanie SwegoSyna dał nam nowe życie i prośmy go w potrzebach Kościoła.

Po każdym wezwaniu opowiadamy: Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa.

1. Módlmy się za biskupów i prezbiterów, aby sprawowali godnie Eucharystię, jako pamiątkę zostawioną nam przez Jezusa.
Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa.
2. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby jednoczyli się z Bogiem jako Jego dzieci i podążali drogą nowego życia.
Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa.
3. Módlmy się za przywódców państw, aby ich decyzje były oparte na sprawiedliwości i pokoju.
Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa.
4. Módlmy się za zbłąkanych na drogach wiary, aby odnaleźli życiu prawdę i na nowo uwierzyli w Boże Słowo.
Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa.
5. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby nadzieja życia wiecznego była dla nich umocnieniem w trudach.
Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa.
6. Módlmy się za nas samych, aby nasze czyny były przykładem miłości do drugiego człowieka.
Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa.


Wysłuchaj, Miłosierny Boże, modlitw Kościoła i spraw, aby był znakiem Twej wielkiej miłości i przebaczenia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.