Wszechmogącemu Ojcu w Niebie przedstawmy nasze prośby:

  1. Spraw Boże, aby Kościół Święty nie ustawał w głoszeniu Dobrej Nowiny.
  2. Spraw Boże, aby decyzje rządzących opierały się na sprawiedliwości.
  3. Spraw Boże, aby samotni doświadczyli Twojej obecności.
  4. Spraw Boże, aby zmarli mogli oglądać Twoją Chwałę w Niebie.
  5. Spraw Boże, aby rodziny chrześcijańskie wzrastały w wierze i miłości.
  6. Spraw Boże, abyśmy przestrzegali Twoich przykazań i wzajemnie się miłowali.

Ojcze racz wysłuchać naszych błagań i wspieraj nas w podążaniu za Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.