Do Boga, który jest dawcą wszelkich łask i źródłem życia, zanosimy pokorne prośby:

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby jednoczył w miłości wszystkich swych wiernych.
  2. Módlmy się za sprawujących władzę, aby ich czyny byłe miłe Panu, a serca otwarte na potrzeby obywateli.
  3. Módlmy się za żyjących w ciemnościach grzechu, aby nie byli dłużej zamknięci na działanie Ducha Stworzyciela.
  4. Módlmy się za wszystkich porzuconych i skrzywdzonych, aby pomimo cierpienia odnaleźli ukojenie w Bożym miłosierdziu.
  5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby dostąpili zdroju łask w Królestwie Niebieskim.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili z rozwagą korzystać z darów Ducha Świętego, w celu budowania wspólnoty chrześcijańskiej.

Miłosierny Boże, Ty stale otaczasz nas swoja troską w zgiełku codzienności, prosimy byś wejrzał na nasze błagania, które z wiarą ku Tobie wznosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.