Komentarz przed znakiem pokoju

Za chwile przekażemy sobie znak pokoju. Jest to gest wspólnotowego dzielenia się miłością i jednoczenia w Bożym Kościele. Poprzez skinienie głowy lub podanie ręki osobą stojącym najbliżej skierujmy nasze myśli ku Jezusowi, który uczy nas bezwarunkowej miłości.

Komentarz przed Rozesłaniem

Chrystus wzywa nas dzisiaj do odwagi i przyznania się do Niego przed ludźmi. Niech to błogosławieństwo umocni nas na drodze głoszenia Ewangelii i uświadomi, że Królestwo Niebieskie jest już blisko.