Komentarz przed znakiem pokoju:

Za moment przekażemy sobie znak pokoju z osobami najbliżej nas stojącymi. Jest to znak pojednania i miłości wobec drugiego człowieka. Wykonując ten gest, starajmy się stanąć jako jedna wspólna rodzina Chrystusowa.

Komentarz przed błogosławieństwem:

Już za chwilę, z rąk kapłana otrzymamy błogosławieństwo. Jest ono zaproszeniem do dawania świadectwa temu, co otrzymaliśmy na Eucharystii. Niech otrzymane błogosławieństwo umacnia nas do niesienia Chrystusa do swoich domów, rodzin oraz każdego człowieka, którego spotkamy na naszej drodze.