Komentarz przed Credo:

Jako jeden lud Boży za moment wspólnie wypowiemy słowa Wyznania wiary. W naszym ziemskim życiu podobnie, jak panny z Ewangelii, mamy oliwę,
która składa się z modlitwy i sakramentów. Musimy o nią dbać, aby być gotowi na powtórne przyjście Chrystusa, w którego wiarę wyznajemy podczas credo.

Komentarz przed Błogosławieństwem:

Za moment otrzymamy błogosławieństwo. To znak łaski Boga, który prowadzi nas w naszym ziemskim pielgrzymowaniu. Umocnieni słowem Bożym, posileni Ciałem Chrystusa i darami Ducha Świętego, wracając do swoich domów zanieśmy mądrość, którą dzisiaj okazał nam Chrystus oraz bądźmy gotowi aby zawsze przyjąć Go do naszych serc.