Do Boga, który uzdalnia nas do służby, zanośmy wołania:

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby w każdej chwili był gotowy na powtórne przyjście Pana.
2. Módlmy się za kleryków naszego seminarium diecezjalnego, aby podczas nauki mogli zdobyć potrzebną do służy wiedzę.
2. Módlmy się za kraje pogrążone w konfliktach zbrojnych, aby jak najszybciej zapanował w nich pokój.
3. Módlmy się za kobiety, aby wzorując się na świętych niewiastach pełniły służbę Bogu.
4. Módlmy się za zmarłych z naszej wspólnoty, aby dostąpili chwały Nieba.
5. Módlmy się za nas samych, abyśmy nie ustawali w rozwijaniu talelntów, podarowanych nam przez Ojca.

Boże, Ty uzdalniasz powołanych do Twojej służby. Prosimy wysłuchaj próśb, które przynoszą Twoi wierni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.