Komentarz przed Eucharystią

Bóg, dzisiaj w szczególny sposób zaprasza nas do swojej służby. Jesteśmy zaproszeni nie tylko do posługi podczas Eucharystii, ale także do służby każdemu człowiekowi, którego spotkamy na naszej drodze. Niech ta Najświętszą Ofiara stanie się dla nas okazją do poznania wartości służby, która przynosi człowiekowi radość. 

Komentarz przed rozesłaniem

W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy zachętę do dzielenia się i pomnażania tego co otrzymujemy od Jezusa. Podczas każdej Eucharystii możemy otrzymywać największy dar Boga dla nas - samego Chrystusa. Umocnieni Bożym Błogosławieństwem starajmy się z nadzieją nieść go naszym bliźnim w codziennym życiu
i dzielić się tym co od Niego otrzymujemy.