Do Boga, który pomimo naszych słabości zawsze chce pojednania z nami, zanieśmy nasze wołania:

Po każdym wezwaniu nastąpi chwila ciszy przeznaczona na modlitwę indywidualną

  1. Módlmy się o jedność Kościoła Świętego.
  2. Módlmy się o ducha pokuty dla wszystkich wiernych.
  3. Módlmy się ustanie wszelkich wojen na świecie.
  4. Módlmy się o wszelkie potrzebne łaski dla chorych i cierpiących.
  5. Módlmy się o Dar Nieba dla zmarłych.
  6. Módlmy się o owocne przeżycie Wielkiego Postu dla nas tutaj zgromadzonych.

Boże, który pochylasz się nad dolą grzsznika i otaczasz swoim miłosierdziem. Wysłuchaj pokornego wołania twojego ludu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.