Przez Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana Nowego Przymierza, niech wzniesie się nasza ufna modlitwa do Boga, naszego Ojca.

  1. Za Kościół Święty, aby Jego członkowie otworzyli swoje serca na łaski płynące z tajemnicy Męki, Śmierci oraz Zmartwychwstania naszego Pana.
  2. Za papieża Franciszka, naszego biskupa Tadeusza, wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby wytrwali w pasterskim powołaniu i gromadzili w jedno powierzony im Lud Boży.
  3. Za kapłanów posługujących w naszej parafii, aby Pan błogosławił im w dziełach przez nich podejmowanych, a ich pasterski trud owocował łaską teraz
    i w wieczności.
  4. Za młodych, których Bóg powołuje do swojej służby, aby z odwagą i ufnością odpowiedzieli na to wezwanie.
  5. Za pokój na świecie, aby Pan uwolnił świat od okrucieństw i cierpień i obdarzył pokojem ludzi, których miłuje.
  6. Za zmarłych, aby oczyszczeni krwią Zbawicieli cieszyli się życiem wiecznym.
  7. Za nas zgromadzonych na świętej Ofierze, abyśmy poprzez uczynki miłości, na co dzień świadczyli, że jesteśmy uczniami Chrystusa.

Boże, Ojcze wszelkiego miłosierdzia, który w swoim Synu Jezusie Chrystusie najpełniej ukazałeś nam swoją miłość i nie przestajesz troszczyć się o wszystkie swoje dzieci, przyjmij nasze modlitwy i wspomóż nas swoją łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.