Komentarz przed Liturgią:

W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Eucharystii, a nasza uwaga jest kierowana na Krzyż Chrystusa. Chrystus cierpiąc za nasze grzechy, poświęcił swoje życie, abyśmy my mogli je odzyskać. W dzisiejszej Liturgii chcemy oddać szczególną cześć Chrystusowi umęczonemu i osamotnionemu. Kapłan wejdzie procesyjnie
w ciszy, nie będą niesione żadne znaki. Celebrans będzie leżał krzyżem przed ołtarzem. Postawa ta wyraża ból i smutek Kościoła.

Komentarz przed Adoracją Krzyża:

Za chwilę do ołtarza zostanie przyniesiony Krzyż. Kapłan będzie odkrywał Krzyż w 3 etapach. Kapłan za każdym razem będzie wypowiadał słowa, na którą będziemy odpowiadać: Pójdźmy z pokłonem. Następnie celebrans odda cześć Krzyżowi, przez pocałunek. Po czym zostanie umieszczony koło ołtarza do osobistej adoracji.