Komentarz przed Liturgią

Gromadzimy się na wspólnotowym przeżywaniu Liturgii Wigilii Paschalnej. Szczytu całego roku liturgicznego, w czasie której Chrystus przejdzie ze śmierci do życia, zwyciężając grzech. Rozpoczniemy od liturgii światła, w czasie której zapalimy nowy paschał – symbol Chrystusa, który przez zmartwychwstanie rozświetla ciemność. Stojąc z zapalonymi świecami będziemy słuchać Orędzia wielkanocnego i razem z kantorem dziękować Bogu za Chrystusowy dar zmartwychwstania, za  zmazanie niewinną Krwią dłużnego zapisu starodawnej winy. Podziwiając jasność płomienia świecy paschalnej cieszmy się, że Chrystus zmartwychwstały opromienia swoim blaskiem całą ziemię i każdego z nas. Dzięki Niemu wolni jesteśmy od mroku i strachu śmierci.

Komentarz przed Liturgią Słowa 

Tylko jednego dnia roku Liturgia Słowa jest tak rozbudowana. Przedstawia nam ona historię zbawienia ludzkości – od stworzenia świata po chwalebne zwycięstwo Syna Bożego nad śmiercią. Na każde wezwanie kapłana: „Módlmy się” wstajemy, po czym odpowiadamy: „Amen”. Po 3 czytaniu nie zostanie wypowiedziana aklamacja „oto słowo Boże”, gdyż następujący po nim psalm stanowi kontynuacje czytania. Wsłuchajmy się w skierowane do nas Słowo, a psalmy i modlitwy niech staną się naszą szczerą odpowiedzią.

Komentarz przed Liturgią Chrzcielną 

Za chwilę odśpiewamy Litanię do Wszystkich Świętych, rozpoczynając tym samym Liturgię Chrzcielną. W tym czasie odnowimy także przyrzeczenia chrzcielne, które najpierw to rodzice złożyli w naszym imieniu, a teraz już my jako świadomi chrześcijanie możemy wypowiedzieć samodzielnie.

Komentarz przed procesją rezurekcyjną

Ogłaszając tryumf naszego Zbawiciela nad śmiercią, chciejmy wyruszyć w procesję rezurekcyjną. Niech nasza wędrówka wskazuje na ciągłe podążanie ludu Bożego do domu Ojca, w którym będziemy mogli przebywać dzięki wydarzeniom Paschalnym.