Stając przed Bogiem jako Jego dzieci, zanieśmy do Niego nasze modlitwy:

  1. Najlepszy Ojcze błagamy Cię, aby Kościół powszechny z uwagą i troską dbał o wszystkich Jego członków.
  2. Najlepszy Ojcze błagamy Cię, aby osoby życia konsekrowanego swoją postawą ujawniali Twoją obecność.
  3. Najlepszy Ojcze błagamy Cię, aby osoby sprawujące władzę w kraju kierowały się dobrem wszystkim obywateli.
  4. Najlepszy Ojcze błagamy Cię, aby nasi bliscy zmarli mogli cieszyć się obecnością na liturgii niebieskiej.
  5. Najlepszy Ojcze błagamy Cię, abyśmy ze spotkania z Chrystusem Eucharystycznym czerpali siły do znoszenia codziennych przeciwności.

Boże, Nasz Ojcze, Ty przenikasz nas i znasz nasze pragnienia. Wejrzyj na nasze modlitwy i umocnij nas, abyśmy wiernie Tobie służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego