Przed Liturgią Słowa:
Tematem dzisiejszej liturgii słowa jest miłość, którą każdego dnia obdarza nas Bóg Ojciec. Wyciszmy i wsłuchajmy się w teksty, aby uczyć się trwania w miłości oraz bycia dla innych.

Do procesji z darami:
Za moment na ołtarzu zostaną złożone dary eucharystyczne:
Wino, które Pan Jezus uczynił swoją Krwią, aby stała się źródłem wiecznego Przymierza zawartego między Bogiem a człowiekiem.
Woda, która wypłynęła z boku Chrystusa.
Chleb, który stanie się Ciałem naszego Pana i Zbawiciela.
Każdy, kto wszedł do wspólnoty Chrystusa, jest zaproszony, by uczestniczyć przy ołtarzu w tej uczcie miłości.