Z pokorą i ufnością zwróćmy się do Pana, wstępującego wśród radości do nieba i prośmy Go w naszych potrzebach.

  1. Prosimy za wspólnotę ochrzczonych, aby napełniona Duchem Świętym, głosiła Boże słowo.
  2. Prosimy za misjonarzy i misjonarki, aby z odwagą szerzyli miłość i pomoc na krańcach świata.
  3. Prosimy za przywódców państw, aby ich rządami kierowało powołanie do zmiany świata i czynienia dobra.
  4. Prosimy za osoby stojące przed trudnymi wyborami życiowymi, aby otwierały się na działanie Ducha Świętego.
  5. Prosimy za młode osoby, aby z pokorą i cierpliwością przyjmowały nowe doświadczenia życiowe.
  6. Prosimy za nas zgromadzonych wokół ołtarza Bożego, abyśmy jednoczyli się w wierze w jedynego Pana.

Panie przyjmij modlitwy, które do ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki, wieków Amen.