Komentarz przed Credo
Chrystus wzywa nas do pokornego kroczenia w powołaniu wiary. Za chwilę wspólnie wyznamy wiarę w jednego Boga, Syna i Ducha oraz jeden chrzest. Wypowiadając te słowa zwróćmy nasze myśli ku Chrystusowi, który jest centrum naszej wiary i jedności Kościoła.


Komentarz przed rozesłaniem
Chrystus umacnia nas na do spełnienia powołania głoszenia Ewangelii. Za moment otrzymamy Boże błogosławieństwo, które jest darem nieskończonej miłości. Po opuszczeniu świątyni dzielmy się otrzymaną łaską i rozgłaszajmy Boże Słowo w codziennym życiu.