Bogu, który rozwesela nasze serca i pokrzepia dusze, przedstawmy prośby:

  1. Za Kościół Święty, aby nieustannie głosił Światu wolność i pokój w Chrystusie. Ciebie prosimy...
  2. Za papieża Benedykta XVI, wszystkich biskupów i prezbiterów, aby umiejętnie tłumaczyli słowa Pisma Świętego i wypełniali je swoim codziennym Życiem. Ciebie prosimy...
  3. Za lektorów i wszystkich tych, którzy proklamują Słowo Boże, aby czynili to z największym szacunkiem i godnością. Ciebie prosimy...
  4. Za tych, którzy borykają się z problemami, aby, wsparci Twą Łaską, potrafili sobie z nimi poradzić. Ciebie prosimy...
  5. Za naszych bliskich zmarłych, aby dostąpili Łaski Życia wiecznego. Ciebie prosimy...
  6. Za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy należycie uczcili ten Święty dzień tygodnia, jakim jest niedziela. Ciebie prosimy...

Panie Boże! Ty jesteś dawcą mądrości i zawsze sądzisz sprawiedliwie. Prosimy Cię pokornie, abyś przyjął nasze prośby, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego