1. Chrystusowi, który przybył do Jerozolimy, aby oddać Życie dla zbawienia Świata, przedstawmy ufne prośby:
  2. Otaczaj opieką swój Kościół, aby czas Wielkiego Postu umocnił jego wiarę w Twoje przewodnictwo.
  3. Otaczaj opieką Papieża Franciszka, aby w swoim pontyfikacie przybliżał Światu Twoją Miłość.
  4. Otaczaj opieką rządzących państwami, aby czas Wielkiego Postu stał się dla nich rachunkiem sumienia ze służby bliskiemu.
  5. Otaczaj opieką katechumenów, aby czas Wielkiego Postu był dla nich dobrym przygotowaniem do sakramentu chrztu.
  6. Otaczaj opieką nawracających się, aby czas Wielkiego Postu ukazał im Twoją miłosierną miłość.
  7. Otaczaj opieką zgromadzonych na liturgii, aby czas Wielkiego Postu odnowił w nas obraz Ciebie.

Panie, Ty jesteś Bogiem, który z miłości do nas uniżył samego siebie i stał się Sługą, wysłuchaj próśb, które z pokorą Ci przedstawiamy. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.