Przychodząc do Świątyni jak niegdyś Maryja z Józefem ofiarowujący Dzieciątko Jezus, prośmy Boga o Jego Łaskę i błogosławieństwo dla nas, naszych bliskich i całego Świata:

  1. Najlepszy Ojcze, prosimy Cię za wszystkich chrześcijan, aby połączeni wspólną wiarą stanowili jedną rodzinę Twoich dzieci.
  2. Najlepszy Ojcze, prosimy Cię za papieża Franciszka, wszystkich biskupów oraz prezbiterów, aby realizując kapłańskie powołanie byli mądrymi opiekunami powierzonych im wspólnot.
  3. Najlepszy Ojcze, prosimy Cię za przywódców państw i narodów, aby obejmowali ochroną rodziny, wspierając ich prawidłowy rozwój.
  4. Najlepszy Ojcze, prosimy Cię za wszystkie rodziny chrześcijańskie, aby ich wzajemne więzi oparte były na wypływającej z Ciebie miłości, zrozumieniu i dobroci.
  5. Najlepszy Ojcze, prosimy Cię za małżeństwa cierpiące z powodu niepłodności, aby pragnienie potomstwa nie przesłoniło im daru, jakim jest wspólne Życie i wzajemna miłość.
  6. Najlepszy Ojcze, prosimy Cię za rodziny dotknięte przemocą, nałogami i innymi zranieniami, aby każdy z ich członków mógł doświadczyć uzdrowienia i pokoju serca.
  7. Najlepszy Ojcze, prosimy Cię za naszych bliskich zmarłych, aby mogli radować się nowym domem, który przygotowałeś im u Swojego boku.
  8. Najlepszy Ojcze, prosimy Cię za nas, zgromadzonych jako jedna wspólnota eucharystyczna, abyśmy w naszych rodzinach wprowadzali zgodę i potrafili budować je na Twoją chwałę.

Boże Ojcze, Ty wybrałeś kobietę i mężczyznę, aby stanowili dla Twojego Syna rodziców i opiekunów, prosimy, daj nam na wzór Świętej Rodziny tworzyć każdą naszą ziemską rodzinę i w ten sposób przybliżać się do doskonałości i zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen