Bóg Ojciec za przewodem gwiazdy objawił Swojego Jednorodzonego Syna poganom. Z wiarą, Że Jezus jest naszym Zbawicielem, zanieśmy do Niego nasze pokorne prośby:

 1. przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica
  Światłości Świata, powierzamy Tobie biskupów, prezbiterów i diakonów, aby strzegli powierzonego im depozytu wiary.
 2. pójdą narody do twojego Światła, królowie do blasku twojego wschodu
  Światłości Świata, powierzamy Tobie misjonarzy, aby ich praca na krańcach Świata wydała plon obfity.
 3. oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy
  Światłości Świata, powierzamy Tobie ludzi trwających w ciemności grzechu, aby przyjęli orędzie Dobrej Nowiny.
 4. za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość
  Światłości Świata, powierzamy Tobie narody Świata, aby panował między nimi pokój i zgoda.
 5. wszyscy oni przybędą nucąc radośnie hymny na cześć Pana
  Światłości Świata, powierzamy Tobie zmarłych, aby oglądali Boga twarzą w twarz w blasku Jego majestatu.
 6. ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy złożyć pokłon Panu
  Światłości Świata, powierzamy Tobie nas zgromadzonych wokół ołtarza, abyśmy potrafili dzielić się z innymi ludźmi radością z każdego spotkania z Tobą.

Panie Jezu, który jesteś jedyną Prawdą, pewną Drogą i prawdziwym Życiem, pragniemy iść za Tobą. Uwielbiamy Cię i prosimy, wysłuchaj zanoszone przez nas prośby. Który Żyjesz i królujesz, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen