Do Boga, Ojca i Stworzyciela, który w niezmierzonej dobroci zechciał posłać Syna Przedwiecznego i tym samym przybliżył nam Nieba, zanośmy z ufnością pokorne prośby:

  1. Za cały Kościół Święty, niech zawsze wierny posłannictwu miłości i wiary bogaci się w Łaski niebieskie.
  2. Za nasz naród, niech radość z obecności Pańskiej każdego dnia gości w sercach rodaków w kraju i za granicą
  3. Za wszystkich niosących Dobrą Nowinę, niech nauczanie innych i ich samych zbliża do Zbawiciela
  4. Za osoby Świadomie odrzucające wiarę w Nowonarodzonego, niech ich kroki skierują się na drogę Światłości
  5. Za zmarłych, niech męki czyśćcowe zostaną skrócone, aby dusze mogły dołączyć do Chwały Niebieskiej
  6. Za nas samych zgromadzonych na uczcie Baranka, niech spełniona dziś ofiara umocni każdego w pielgrzymowaniu do wieczności

Przedwieczny, Sprawiedliwy i Miłosierny Boże, racz Łaskawie, wejrzeć na zanoszone Ci modlitwy i spełnij je zgodnie ze swą niezmierzoną Mądrością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen