Przez naszego Pośrednika Jezusa Chrystusa, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, zanieśmy pokorne prośby:

  1. Jezu Chryste, prosimy Cię za wszystkich ochrzczonych, aby napełnieni Duchem Świętym odkrywali każdego dnia godność, jaką otrzymali w sakramencie Chrztu Świętego.
  2. Jezu Chryste, prosimy Cię za Papieża Franciszka i wszystkich Pasterzy Kościoła, aby umocnieni Łaską Święceń, prowadzili ludzi ku coraz to doskonalszej wspólnocie umiłowanych dzieci Bożych.
  3. Jezu Chryste, prosimy Cię za ludzi, którzy oddali swoje Życie za wiarę, aby ich męczeńska krew stała się początkiem wiary dla nowych wyznawców.
  4. Jezu Chryste, prosimy Cię za dzieci przystępujące do chrztu Świętego, aby dzięki pomocy swoich rodziców i chrzestnych mogły odkrywać w sobie dar dziecięctwa Bożego.
  5. Jezu Chryste, prosimy Cię za ludzi grzesznych, aby przez pokutę odnowili swoje przymierze z Bogiem zawarte na chrzcie Świętym.
  6. Jezu Chryste, prosimy Cię za nas tutaj obecnych, abyśmy potrafili wciąż na nowo odkrywać i radować się z otrzymanych darów: Życia, Łaski chrztu Świętego i wspólnoty Kościoła.

Boże, który posłałeś dla nas na Świat swojego Syna, racz wysłuchać zanoszonych do Ciebie próśb. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.