Pan zawsze czeka na swoje dzieci i cierpliwie ich wysłuchuje. Pokładając w Nim nadzieję powierzmy więc Jemu prośby z jakimi przyszliśmy na tę Eucharystię:

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby z odwagą i mocą głosił chwałę Jezusa całemu Światu.
  2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby pielgrzymka którą odbywa na Filipinach była czasem odnowy wiary tego narodu.
  3. Módlmy się za kapłanów, osoby konsekrowane i posługujących w Kościele, aby z ufnością wsłuchiwali się w głos Pana.
  4. Módlmy się za osoby rządzące państwami, aby wszelkie konflikty rozwiązywali na drodze pokoju.
  5. Módlmy się za ludzi młodych, aby właściwie rozeznali swoje powołanie do którego zostali zaproszeni.
  6. Módlmy się za zmarłych, aby cieszyli się obecnością Chrystusa w Niebie.
  7. Módlmy się za nas samych, abyśmy wytrwale znosili trudy fizyczne i duchowe Życia codziennego, pamiętając iż jesteśmy członkami ciała samego Chrystusa.

Panie Jezu, Ty pochylasz się nad nami i pocieszasz w każdej chwili, racz wysłuchać zanoszonych do Ciebie próśb, jeśli są one zgodne z Twoją wolą. Który Żyjesz i królujesz, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.