Do Naszego Pana i Zbawcy skierujmy ufne modlitwy:

  1. Prosimy Cię za kapłanów, aby z mocą i odwagą głosił Światu prawdę Twojej Ewangelii.
  2. Prosimy Cię za sprawujących władze, aby dążyli do pokoju i zawarcia porozumień.
  3. Prosimy Cię za ludzi będących pod wpływem złego Ducha, aby zostali uwolnieni.
  4. Prosimy Cię za studentów, aby ich trud i starania spotkały się ze sprawiedliwą oceną egzaminatorów.
  5. Prosimy Cię za zmarłych z naszych rodzin, aby mogli przebywać w Twoim królestwie.
  6. Prosimy Cię za nas, abyśmy niezależnie od codziennych zajęć potrafili się zatroszczyć o Świętość i podobanie się Tobie.

Panie, jeśli przedstawione przez nas prośby są zgodne z Twoją wolą, wysłuchaj ich i obdarz nas pokojem oraz braterską miłością. Który Żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen