Jezusowi - najlepszemu lekarzowi przedstawmy nasze ufne modlitwy:

  1. Prosimy Cię Panie za kościół, aby potrafił przekonać Świat o wartości każdego ludzkiego Życia, nawet tego słabego i chorego.
  2. Prosimy Cię Panie za biskupa Stefana, aby powrócił szybko do zdrowia i dalszej posługi w diecezji.
  3. Prosimy Cię Panie za rządzących państwami, aby podejmowali wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa obywatelom.
  4. Prosimy Cię Panie za chorych, szczególnie tych wykluczonych z powodu swojego schorzenia, aby znaleźli akceptację i zrozumienie.
  5. Prosimy Cię Panie za zmarłych, aby cieszyli się przebywaniem z Tobą w niebie.
  6. Prosimy Cię Panie za nas, abyśmy wszystko co czynimy wykonywali na Twoją chwałę.

Panie, prosimy, ulecz nas ze zwątpienia w Twoją miłość i wszechmoc oraz wysłuchaj zanoszonych modlitw. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.