Zgromadzeni w pierwszym dniu Wielkiego Postu zanieśmy do Łaskawego Boga nasze prośby:

  1. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu
  2. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby byli dla wiernych wzorem pokory i skromności.
  3. Strzeżcie się, abyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli
  4. Módlmy się za rządzących państwami, aby nie kierowali się chęcią zdobycia zaszczytów, ale dobrem powierzonych im ludzi.
  5. Kiedy zaś dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby Twoja jałmużna pozostała w ukryciu
  6. Módlmy się za fundacje charytatywne, aby znaleźli się darczyńcy, którzy zechcą je wspomóc finansowo.
  7. Nawróćcie się do Mnie całym sercem, przez post i płacz i lament
  8. Módlmy się za nas samych, abyśmy poprzez wyrzeczenia wielkopostne zbliżali się do Chrystusa.

Panie zmiłuj się nad swym ludem i przez wzgląd na swoje miłosierdzie racz wysłuchać naszych próśb, jeśli są one zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen