Przed Eucharystią:
Z trudem przychodzi nam czynienie wszystkiego na Bożą chwałę. W nieustannym zabieganiu dnia często zapominamy o Tym, który winien być sensem naszego życia. Bóg jednak nie poddaje się w swym wyczekiwaniu. Każda Msza Święta jest szansą na pozostawienie starego, a wybór nowego życia w prawdzie Ewangelii.
Włączmy się we wspólny śpiew i wołajmy o Ducha, aby pomógł nam otwierać się na Boże działanie.


Przed Liturgią Słowa:
Trąd oznaczał wyłączenie, a Jezus jest Tym, który włącza na nowo, nie tylko we wspólnotę, ale przede wszystkim w Bożą Miłość. Takiego Pana mamy przed sobą, w takiego Boga wierzymy, w Boga, który ujęty naszym cierpieniem, uzdrawia to, co niesie śmierć. Przynagleni Jego słowami, całe nasze życie mamy oddawać Temu, który do  życia nas powołał. Otwórzmy się na działanie Słowa.