Przed Eucharystią:
Gromadząc się na dzisiejszej Mszy Świętej pamiętajmy o tym, że to krzyżowa śmierć Chrystusa przynosi nam życie. Poprzez pokutę i zaufanie pozwalamy przychodzić Mu do naszych serc i je otwierać. Dlatego pełni wiary i zaangażowania włączmy się we wspólne przeżywanie Eucharystii.


Przed komunią:
Chrystus zanim wstąpił do Nieba pozostawił nam dar jakim jest Eucharystia. Za chwilę w komunii świętej zostaniemy umocnieni Jego Ciałem, a przez to jeszcze bardziej zjednoczymy się z Bogiem i Kościołem. Dlatego pełni wiary i miłości otwórzmy nasze serca na przychodzącego do nas Pana.