1. Uwspółcześniony język. W nowym Lekcjonarzu zastosowane zostały nowe zasady pisowni języka religijnego, dzięki czemu archaizmy zostaną zastąpione swoimi współczesnymi odpowiednikami, co sprawi, że tekst będzie bardziej przystępny i łatwiejszy w zrozumieniu.
  2. 2.Nowe nazwy ksiąg. Nazwy ksiąg bazują teraz na piątym wydaniu Biblii Tysiąclecia, dlatego nazwy ksiąg, które były dla nas zaskakujące, jak np. Księga Joba, zmienione zostały na te, które znamy z Biblii w naszych domach, czyli w tym przypadku na Księgę Hioba.
  3. Więcej Sekwencji. Do tej pory w Lekcjonarzu, mogliśmy znaleźć teksty tylko do dwóch z czterech sekwencji używanych w Liturgii. W nowym wydaniu znajdziemy teksty do dwóch sekwencji, których używanie jest dowolne- „Chwal, Syjonie, Zbawiciela” (Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej) oraz „Bolejąca Matka stała” (15 IX - Wspomnienie NMP Bolesnej).
  4. Poprawiony zapis Psalmów. Teksty psalmów zostały podzielone w nowy sposób, dzięki czemu każda zwrotka stanowi logiczną całość, jeśli w danej linijce tekst będzie za długi i się nie zmieści, zostanie podzielony i przeniesiony niżej, tak jak w Brewiarzu. Jeśli chodzi o refreny, to tutaj zaszły ogromne zmiany, każdy z nich jest teraz jedenastozgłoskowcem.
  5. Są też nutki! Jak powszechnie wiadomo wszystkie czytania, podczas uroczystych Liturgii mogą być odśpiewane, dlatego w Lekcjonarzu znajdziemy propozycje siedmiu melodii- dwie do czytań i siedem do Ewangelii. Ciekawostką jest to, że wydawnictwo Pallottinum przewiduje, również wydanie osobnego zbioru melodii do czytań i sekwencji.
  6. Rubryki, czyli to, co ceremoniarze lubią najbardziej. Część rubryk została dopasowana do nowego wydania Mszału Rzymskiego. Nie znalazłem, niestety, informacji, jakie to są zmiany.
  7. Nowe tomy. Dzisiaj zostało zaprezentowanych pięć tomów, do których w niedalekiej przyszłości dołączą jeszcze cztery, czyli w sumie będzie o 2 tomy więcej. Poniżej porównanie wszystkich tomów:
  Pierwsze Wydanie: Drugie Wydanie:

I

Adwent, Boże Narodzenie

Adwent, Boże Narodzenie
II Wielki Post, Wielkanoc Wielki Post, Wielkanoc

III

Okres zwykły 1-11

Okres zwykły 1-11

IV

Okres zwykły 12-23

Okres zwykły 12-23

V Okres zwykły 24-33(34)

Okres zwykły 24-33(34)

VI Teksty własne i wspólne o świętych Teksty własne i wspólne o świętych
VII Msze obrzędowe, wotywne, w różnych potrzebach Msze obrzędowe
VIII   Msze w różnych potrzebach i wotywne
IX   Msze pogrzebowe i za zmarłych

Tomasz Dragańczuk