Czym jest właściwie post eucharystyczny? Jest pewnym sposobem przygotowania się do przyjęcia Jezusa do swojego serca. Już święty Paweł przestrzega chrześcijan przed przychodzeniem na wspólne Łamanie Chleba, najedzonym czy nietrzeźwym (było to zgorszeniem dla tych biedniejszych).

Na przestrzeni historii dokonało się wiele zmian w sposobie postrzegania postu eucharystycznego. Już w pierwszych wiekach praktykowane było odprawianie Mszy Świętej w godzinach porannych, aby można było przyjąć Komunię Świętą na czczo. Podkreślano, aby pierwszym pokarmem dnia była właśnie Eucharystia.  I tak było przez wiele wieków; jedyny wyjątek stanowiła Msza wieczorna w Wielki Czwartek. Dopiero papież Pius XII w 1953 (w związku ze zmianą warunków czasu i rzeczy), w konstytucji apostolskiej Christus Dominus, wydał zgodę na odprawianie Mszy Świętej w godzinach wieczornych. Papież Pius XII co prawda zachował zwyczaj postu „od północy”, ale dotyczyła ona tylko Mszy porannej. Natomiast, jeżeli chodzi o Eucharystię wieczorną, wprowadzono zachowanie trzech godzin postu od pokarmów oraz jednej godziny od napojów. Kolejną nowością była decyzja Papieża Pawła VI. W roku 1965 skrócił post do jednej godziny, a w 1973 Kongregacja Sakramentów dla osób chorych i ich opiekunów skróciła post do 15 minut.

Pamiętajmy, że post eucharystyczny istnieje po dzień dzisiejszy i nie powinniśmy umniejszać jego wartości. Dzisiaj często spotyka się dokładne liczenie, co do minuty, kiedy można coś zjeść czy wypić, aby do przyjęcia Komunii Świętej pozostała równa godzina. Przez to wielu wiernych odbiera praktykowanie postu tak, jakby on właściwie nie istniał, albo jakby wraz ze zmianą został zniesiony. Pamiętajmy: każde żucie gumy, chrupanie lub ssanie cukierka łamie post eucharystyczny - zwracajmy na to uwagę.

Wszystkie informacje dotyczące postu eucharystycznego znajdujemy w kanonie 919 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

  • 1. Przystępujący do Najświętszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii świętej powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa.
  • 2. Kapłan, który tego samego dnia sprawuje dwa lub trzy razy Najświętszą Eucharystię, może przed drugim lub trzecim sprawowaniem coś spożyć, chociażby nie zachodziła przerwa jednej godziny.
  • 3. Osoby w podeszłym wieku lub złożone jakąś chorobą, jak również ci, którzy się nimi opiekują, mogą przyjąć Najświętszą Eucharystię, chociażby coś spożyli w ciągu godziny poprzedzającej.

kl. Adam Czeponis