Przed Liturgią Słowa
Miłość to nie tylko czułe słowa i mile spędzone chwile. Miłość to dbanie o dobro drugiego człowieka. Często wymaga to od nas upominania naszych bliskich, zwracania im uwagi gdy zejdą na złą drogę. Możemy się wtedy spotkać z odrzuceniem, wyśmianiem lub zlekceważeniem naszych słów. Mimo to nie bądźmy obojętni, trwajmy w modlitwie dając dobry przykład zagubionym braciom.
Wsłuchajmy się w Słowo Boże i uczmy się jak okazywać miłość.
 

Przed znakiem pokoju
Wskutek grzechu często ranimy siebie nawzajem i zamykamy się na łaskę. Niech Chrystus dodaje nam sił potrzebnych by wybaczyć wyrządzone krzywdy. Przekazując znak pokoju, odnajdźmy w sercu życzliwość, miłość i pokój.