#1|Źródło swojego życia dk. Bartosz Warwarko


#2|Ogromny dar Magdalena Żelechowska


#3|Spotkać Żywego Boga kl. Tomasz Dragańczuk


#4|20 centymetrów od Pana Boga Mateusz Kowalik


Serdecznie dziękujemy redakcji Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego za pomoc w dotarciu do szerszego grona odbiorców