Kościół od wieków, oprócz Mszy Świętej sprawowanej na cmentarzach, praktykuje również procesje, która jest z nią połączona. Procesja, wzorując się na wędrówce Narodu Wybranego do Ziemi Obiecanej, jest niczym innym jak przypomnieniem, że wszyscy stanowimy lud pielgrzymujący do ojczyzny niebiańskiej. Choć zmarli nie są wstanie dla siebie już nic zrobić, obrzęd ten nie jest tylko zjednoczeniem wspólnoty na modlitwie za zmarłych. Nade wszystko przypomina każdemu z nas o tym, że nasze ziemskie życie jest ciągłą pielgrzymką w kierunku Zbawienia. Dlatego tak ważne jest, abyśmy włączyli się w tym szczególnym dniu we wspólną modlitwę.

Jakże niesamowity jest fakt, że w tą piękną uroczystość Kościół w Ewangelii przypomina nam o ośmiu błogosławieństwach. Chcąc usłyszeć echo Chrystusowego wołania, zadajmy sobie pytanie, czy chcemy żyć właśnie tak, jak nauczył nas Jezus? Świętość to wypełnianie woli Bożej na drodze naszego powołania. Świętość to umiejętność kochania Boga, drugiego człowieka. Pomyślmy, dzisiaj szczególnie, o wszystkich świętych, którzy żyją pośród nas. O ludziach, którzy często w pokorny i cichy sposób pokazują jak można pięknie żyć z Panem Bogiem. Niech uczestnictwo w tej radosnej celebracji obudzi w nas pragnienie Nieba i świętości.

Mateusz Kowalik