Świat jest symbolem Boga, znakiem pierwszego przymierza i obecności Boga w tym co sam stworzył. Ojciec stworzył świat przez swoje Słowo potęgą Ducha Miłości. Wszystko co istnieje od Pana pochodzi i jest przez Niego podtrzymywane. Wszystko co istnieje ukrywa w sobie działanie Boga. Każdy najdrobniejszy kwiatek czy żyjątko, wielkie drzewa i potwory morskie, wszystkie żywioły i zjawiska… głoszą nam: Bóg jest, jest prawdziwy i kocha, jest niezwykle twórczy i jest wspólnotą. Każdy byt możemy poznać – to Prawda; każdy jest dobry – to Boża Miłość. Każdy ma swą wewnętrzną przyczynę i cel - to Słowo; każdy służy życiu lub jest żywy - to Ogień. Każdy jest stały niezmienny i poddany prawom - to Logos, a jednocześnie wciąż nowy i twórczy jak Mądrość.  Świat jest zdumiewającą jednością i harmonią bytów. Świat jest piękny. To kosmiczna liturgia  stworzenia. Bóg to jedyny Mędrzec, Oblubieniec i Artysta. Świat jest dla nas księgą, ogrodem i pracownią. Jak Ojciec pracujemy, w Synu poznajemy przez Ducha kochamy. On podarował nam świat i siebie samego..

Człowieka Bóg uczynił własnymi rękami, ulepił go z prochu ziemi i tchnął w niego Ducha... Cały kosmos zawarł w ludzkiej naturze, a nade wszystko swój obraz i podobieństwo…

Człowiek jest obrazem i podobieństwem Boga. Ludzka natura jest tak stworzona, żeby mogła odzwierciedlić Boga, aby Bóg mógł się w nią wcielić, przez nią  objawić i podnieść ją do pełni osobowego życia w Trójcy Świętej. Każda potencjalność naszej natury rozwija się w  Bogu: On jest jej autorem, jej domem, jej osobowym spełnieniem. Wszystko czynimy w Panu, przez Niego i dla Niego na Jego chwałę. Jesteśmy Jego chwała i Jego radością  w Panu Jezusie obrazie Boga niewidzialnego.

Człowiek jest podobny do Boga w swej naturze i  jest Jego obrazem w wewnętrznym osobowym  życiu. Jest podobny: jest suwerenem, obdarzony rozumem i wolną wolą, zdolny poznać prawdę i zdolny kochać…   jest osobą. Człowiek posiada ciało, przez które się wyraża i tworzy. Człowiek jest mężczyzną i kobietą, podobny do Słowa i Ducha. Mężczyzna swą naturą odzwierciedla Słowo - Prawdę, kobieta  Ducha - Miłość. Mają zdolność budowania wspólnoty miłości, przekazywania życia i wychowania Bożych dzieci, jeśli współpracują z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Dzieje się tak przez sakrament małżeństwa.

Człowiek jest  obrazem Boga, jeśli spełnia siebie i swoją naturę w Bogu, kiedy staje się mieszkaniem Trójcy –pełną osobą. Wówczas  poznaje prawdę, bo On jest Prawdą; kocha, bo On jest Miłością; daje życie, bo On jest Życiem; tworzy, bo On jest Stworzycielem; jednoczy się z innym, bo On jest Wspólnotą… Mężczyzna i kobieta wzajemnie się ubogacają i są dla siebie darem jak Słowo i Duch w Ojcu. Czy Słowo jest Duchem? Czy Duch jest Słowem? Lecz Słowo działa zawsze w Duchu - Prawda w Miłości, a Duch w Słowie - Miłość w Prawdzie. Syn jest Prawdą Ojca, Duch ich Miłością. Duch zna Prawdę, bo przenika głębokości Boga… Słowo miłuje i tchnie Ducha posłanego przez Ojca...  Tak kobieta i mężczyzna w osobowym rozwoju, aby dojść do pełni, współpracują ze sobą. Mężczyzna służy kobiecie, poznając obiektywny sens i porządek i nadaje kształt miłości. Kobieta obdarza mężczyznę życiem, twórczą prawdziwą miłością i sercem. Mężczyzna kształtuje umysł kobiety, kobieta jego serce. Ubogacają się nawzajem i są jak prawda głoszona serdecznie i rozumiejąca miłość służebna. Kiedy mężczyzna patrzy na kobietę, niech ujrzy w niej podobieństwo Ducha Świętego, a w sobie podobieństwo Słowa i niech służy jej prawdą, aby Bóg mógł w niej zamieszkać. Kiedy kobieta patrzy na mężczyznę, niech ujrzy w nim podobieństwo Słowa, a w sobie podobieństwo Ducha Świętego i służy mu na sposób Ducha, aby Bóg mógł w nim zamieszkać. Tak rzeczywiście staniemy się dziećmi  Ojca na obraz Boży. 

Spójrzmy na dom Józefa i Maryi i Jezusa.

Doron