Jesteśmy narodem, który staje się kapłańskim, proroczym i królewskim świętym ludem Bożym. Żyjemy w ojczyźnie zawsze wiernej:  stanowimy prawo oparte na prawie Bożym,  tworzymy kulturę kazania na górze, budujemy miasto, którego miarą jest miara człowieka i przygotowujemy w nas Królestwo Niebieskie. Wszystkie klęski i upadki przezwyciężamy światłem ewangelii, czynami świętych, bohaterów i ludzi dobrej woli. Naszym wrogiem jest grzech. Walczymy nie przeciw krwi i ciału, ale przeciwko zwierzchnością i władzom, przeciwko władcom tego świata ciemności, przeciwko złym duchom na wyżynach niebieskich.  Pośrodku nas żyje Pan Zmartwychwstały, udziela nam swego Ducha i prowadzi do Ojca.

Polska leży w sercu Europy, Jej kształt przypomina serce; nasze barwy: biel i czerwień to barwy Bożego Miłosierdzia; nad nami kołuje orzeł - symbol wzniosłych myśli Boga i wolności ducha; naszym hymnem jest Bogurodzica -  pieśń na cześć Pani Jasnogórskiej Królowej Polski. Naszym jedynym Panem i Zbawicielem jest Jezus Chrystus Król Miłosierdzia.

Polsko jesteś wielka i bogata. Odwagi! Ufaj Panu!

Niech będzie Bóg uwielbiony w trudnych i szlachetnych dziejach naszej Ojczyzny!

Niech będzie Bóg uwielbiony w Kościele Świętym, który głosi Ewangelię wszystkim narodom ludom i językom i rodzi nas do życia wiecznego!

Niech będzie Bóg uwielbiony w Jeruzalem Nowym - Mieście Świętym…! Jego lampą jest Baranek i w Jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego swój przepych i skarby.  A nic nieczystego do niego nie wejdzie…, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka.

Marana tha! Przyjdź Panie Jezu! Maryjo Królowo Polski, módl się za nami!

Doron