Komentarz przed Eucharystią:
Dzisiaj w Kościele obchodzone jest święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Liturgia skłania do refleksji nad wielkim znaczeniem tego symbolu dla nas. Podczas każdej Mszy Świętej Chrystus składa Ojcu tę samą ofiarę z Siebie Samego, dlatego włączmy się we wspólny śpiew z wdzięcznością za nieskończoną miłość Boga, wzgardzoną przez ludzi na Krzyżu.


Komentarz przed komunią:
Chrystus uczynił Krzyż, znak haniebnej śmierci, znakiem zbawienia i życia wiecznego. Za chwilę przyjmiemy Ciało naszego Pana z wiarą, że dzięki komunii z Nim możemy uczestniczyć w Jego zmartwychwstaniu.